Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig är Grand Shoes Europe AB (org. nr 556718-5573, Terrängvägen 117, 12947 Hägersten). All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation). Genom att godkänna Grand Shoes köpvillkor samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av Grand Shoes.
Grand Shoes kundregister innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress samt skostorlek. Ändamålet med Grand Shoes behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att kunna fullgöra ett köp, och att möjliggöra riktad marknadsföring via e-post och andra kanaler baserad på tidigare köp eller användning av Grand Shoes kanaler.

Vid köp som görs med Svea Checkout Pay kommer Svea Ekonomi AB att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Svea Ekonomi AB är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Svea Ekonomi AB:s villkor. Grand Shoes kommer att dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att Grand Shoes ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till: Grand Shoes Europe AB, Terrängvägen 117, 12947 Hägersten.

Grand Shoes behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Grand Shoes behandlar din data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar Grand Shoes datan endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på: kundtjanst@grandshoes.se 

Policy uppdaterad 2021-04-08

 

Cookie Policy

Grand Shoes använder cookies på webbplatsen i syfte att analysera flödet av information. Denna information användas sedan till att anpassa och effektivisera, Grand Shoes tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk. Vissa cookies kan innehålla personuppgifter, till exempel. när en besökare väljer att använda FitMyFeet så sparas värdet i cookies. Det är dock få cookies som innehåller personuppgifter eller annan information som kan spåras till en enskild besökare. Det flesta cookies sparar generell information från informationsflödet på webbsidan, till exempel information om vilka länkar som besökarna klickar på.

Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bl.a. hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen. Cookies används också för att leverera relevanta annonser för dig. De kan också användas för att reglera hur många gånger du kan exponeras för en annons. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt grandshoes.se.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Att blockera eller begränsa användingen av cookies innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats: www.pts.se